Vnitřní oznamovací systém WHISTLEBLOWING
Vítejte ve vnitřním oznamovacím systému

Interní oznamovací systém vám umožňuje bezpečně podat oznámení o chování nebo situacích, které nastaly v naší společnosti a o kterých se domníváte, že jsou v rozporu s platnými právními předpisy a / nebo etickým kodexem naší společnosti.

Oznámení učiněná prostřednictvím našeho interního kanálu jsou důvěrná, takže se nemusíte obávat odhalení své identity. Pokud je to však možné, uveďte své skutečné jméno, protože to výrazně usnadní proces kontroly oznámení.

Prosíme, podávejte oznámení pouze tehdy, máte-li oprávněný důvod se domnívat, že jsou skutečnosti uvedené v oznámení pravdivé. Podání vědomě nepravdivého oznámení představuje přestupek a mohou z něj být vyvozeny důsledky v pacovní rovině nebo požadována náhrada škody.

Vědome nepravdivé oznámení není chráněno podle zákona !
Vyplnit formulář oznámení:

Povinný subjekt: Prezentační firma CZ IČO: 88013952© ISIT Slovakia s.r.o.